Albatros Praha

Investor:
Pražská správa nemovitostí, s.r.o.

Rok realizace:
2019

Použitý obklad:
Zenor 67014

Architekt:
DAM architekti

Autor fotografií:
Filipa Šlapala